कोअर बॅकींग

core-banking

कोणतीही शाखा बँकिंग सुविधा- ग्राहक बँकेच्या कोणत्याही शाखेत बँकिंग व्यवहार करू शकतात