सर्व प्रकारचे वाहन कर्ज

auto loan
दुचाकी कर्ज
  • अंतर्गत मासिक रू. १ लाख -११%
  • वार्षिक -१२%
  • मासिक रू. १ लाख -१२%
  • वार्षिक -१३%
चारचाकी व इतर वाहन कर्जे
  • वैयक्तिक मासिक -१०%
  • वार्षिक -११%
  • व्यावसायिक -१३%
  • शाळेसाठी वाहन कर्ज -११%
  • ट्रॅक्टर, ट्रेलर आणि शेती अवजारे -१२%
  • व्यावसायिक वापरलेली वाहने + पूरक तारण -१४%
-
indent
IndentOff