शाखा

अनुक्रमांक शीर्षक संपर्क क्रमांक ई-मेल शाखा व्यवस्थापक मोबाईल नं
मुख्य कार्यालय कुरुंदवाड -थिएटर चौक,कुरूंदवाड ०२३२२- २४४२२८, २४४४०९ ho@sbkbank.com ९८२२२४६१२३
मुख्य शाखा कुरुंदवाड -थिएटर चौक,कुरूंदवाड ०२३२२-२४४२२८,२४४४०९ mainbranch@sbkbank.com ९७६७१०९२६३
शिरढोण - ग्रामपंचायत जवळ,शिरढोण ०२३२२-२५८१२४ shirdhonbranch@sbkbank.com ९०११०१२६४४
आलास- भुसारी बिल्डींग,बस स्टॉप जवळ,आलास ०२३२२-२७५०२६ alasbranch@sbkbank.com ९०११०१२६५०
खिद्रापूर- मोकाशी बिल्डींग,खिद्रापूर ०२३२२-२६५५३७ khidrapurbranch@sbkbank.com ९०११०१२६४९
जयसिंगपूर- ९ वी गल्ली पवनगड बिल्डींग,जयसिंगपूर ०२३२२-२२५५६३ jaysingpurbranch@sbkbank.com ९७६७१०३८४८
दानोळी - शिवाजी चौक,दानोळी ०२३२२-२३३१३६ danolibranch@sbkbank.com ९७६७१०९२१४
विश्रामबाग सांगली - मंगलमुर्ती अपार्टमेंट,नागराज कॉलनी,१००फुटी रोड,विश्रामबाग सांगली. ०२३३-२३०४९९१ sanglibranch@sbkbank.com ९०११०१२६४७
कुपवाड एमआयडीसी - एमआयडीसी मेन रोड कुपवाड ०२३३-२६४४०४० midckupwadbranch@sbkbank.com ९७६७१०९२६२
१० चिंचवाड- चिंचवाड विकास सोसायटी बिल्डींग,चिंचवाड ०२३१-२६१२६४४ chinchwadbranch@sbkbank.com ९७६७१०९२२३
११ आष्टा - नगरपालिके जवळ,आष्टा ०२३४२-२४२००९ ashtabranch@sbkbank.com ९०११०१२६५१
१२ वसगडे - लक्ष्मी मंदीर जवळ,मु,पो,वसगडे ०२३४६-२३४६११ vasagadebranch@sbkbank.com ९०११०१२६४६
१३ कवठेएकंद - विठ्ठल मंदीर जवळ,मु.पो- कवठे एकंद ०२३४६-२६४०१२ kavtheekandbranch@sbkbank.com ९७६७१०९२६१
१४ गणेशवाडी - माळभाग, गणेशवाडी ०२३२२-२४६२१३ ganeshwadibranch@sbkbank.com ९७६७१०९२१५
१५ कोल्हापूर,ई वॉर्ड, ३री गल्ली,शाहुपुरी कोल्हापूर ०२३१-२५३२६३६ kolhapurbranch@sbkbank.com ९०११०१२६५२
१६ हातकणंगले - तहसिलदार कार्यालयाजवळ,हातकणंगले ०२३०-२४८३१३२ hatkanangalebranch@sbkbank.com ९७६७१०९२२४
१७ पेठ वडगाव - बस्ती रोड.वाणी पेठ,पेठवडगांव ०२३०-२४७१११७ vadgaonbranch@sbkbank.com ९७६७१०९२६६
१८ पंचमुखी मारुती रोड, सांगली - पंचमुखी मारुती रोड, सांगली ०२३३-२३२१६१७ panchmukhibranch@sbkbank.com ९७६७१०९२६५
- --
१९ मालगांव -जैन बस्ती जवळ मालगांव ०२३३-२९९१६४२६५ malgaonbranch@sbkbank.com ७०२०७०७१७२
२१ शिराळा - प्लॉट नं. ३०,२५०४,अ, कापरी रोड,सह्याद्री पब्लिक स्कुल जवळ,शिराळा. 8208474033 shiralabranch@sbkbank.com 8208474033
२२ मलकापूर - सी.एल.१८३,मोन रोड,जुन्या नगरपालिकेजवळ, मलकापूर ता.शाहुवाडी जि.कोल्हापूर 9763876676 malkapurbranch@sbkbank.com 9763876676