आमच्या बद्दल

समाजातील दुर्बळ घटकांच्या आर्थिक उद्धारासाठी सहकार्याच्या भावनेने आणि सहकारी तत्वाच्या माध्यमातून दि. कुरुंदवाड को. ऑप. बँक लि. कुरुंदवाड या बँकेची स्थापना दि. १२/०८/१९५६ चैत्र पाडव्या दिवशी झाली.