वाहन कर्ज

Car loan

दोन चाकी वाहन कर्ज

  • रू.१ लाखाचे आतील मासिक    ११%
  • वार्षिक    १२%
  • रू.१ लाखाचे वरील मासिक    १२%
  • वार्षिक    १३%

चार चाकी व इतर वाहन कर्ज

  • पर्सनल मासिक    १०%
  • वार्षिक    ११%
  • कमर्शिअल    १३%
  • ट्रँक्टर,ट्रेलर,व शेतीपुरक अवजारे    १२%
  • कमर्शिअल जुने वाहन + पुरक तारण    १४%