गृह कर्ज

homeloan

घर आणि फ्लॅट खरेदी, घर बांधणे

  • मासिक ११%
  • वार्षिक  १२%

व्यावसायिक बांधकामांसाठी  - १३%

फार्महाऊससाठी

  • वार्षिक  १२%

घर दुरुस्ती - १२.५%