ठेवीवरील व्याजदर

अनु. क्र. योजनेचा कालावधी व्याज दर (%)
दामदुप्पट ठेव ९ वर्ष ९ महिने १० दिवस
दामदुप्पट जेष्ठ नागरिक ९ वर्ष १ महिने २२ दिवस